METRO GROUP - Şirket

Şirket

Içerik Özeti cbi:///cms/10456

METRO GROUP - Uluslararası Ticaret ve Perakendecilikte Öncü Güçcbi:///cms/10458

METRO GROUP dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden biridir: 180 ulustan, 265,000 kişi Avrupa, Afrika ve Asya'nın 32 ülkesinde 2.200 mağazada çalışmaktadır. Güçlü satış markalarının portföyleri özel ve ticari müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır: cbi:///cms/10459
cbi:///cms/10460
METRO GROUP'un bütün satış markaları kendi alanlarında lider pazar payına sahip olup, her gün ticaret ve perakendede yeteneklerini sergilemektedir. Müşterilerimize, paydaşlarımıza ve kamuya karşı olan sorumluluğumuz, kurumsal düşünce yapımızı ve faaliyetimizi şekillendirmektedir. Yenilikçi gücümüz en önemli başarı faktörlerimizden biridir. İhtiyatlı ve yüksek performanslı bir şirketler grubu olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde, perakende sektörünün modernleşmesine ve daha da gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. cbi:///cms/10461
 

Şirket Yapısıcbi:///cms/10462

Şirket Yapısı
Şirket Yapısı
cbi:///cms/405082
METRO GROUP'un net bir profili vardır: METRO AG, stratejik yönetimden sorumlu holding şirketi olarak yapının en üstünde yer alır. Şirket faaliyetleri; toptan satış, gıda perakendeciliği, gıda dışı perakendecilik ve büyük mağazacılık olmak üzere 4 iş koluna ayrılmaktadır. METRO GROUP satış markaları perakende sektöründe etkin rol oynamaktadır. METRO GROUP bünyesinde, satış markaları için gayrimenkul, lojistik, bilgi teknolojisi ve reklam gibi alanlarda hizmet şirketleri de faaliyet göstermektedir. cbi:///cms/10463
 

Kurum Kültürünün Oluşturulmasıcbi:///cms/10464

METRO GROUP çatısı altında, ortak bir kurum kültürü oluşmuştur. Bu kurum kültürü iş kolları arasında korunan, kuruma ait bir kimlik oluşturan bir değerler bütünü sağlamıştır. Bu kültürü oluşturan temeller: cbi:///cms/10465
  • Bütün satış şirketlerine, hedeflere ulaşmayı sağlayan ortak iş hedeflerine ve konseptlerine etki eden bağlayıcı kurum prensipleri
  • Karlı büyümeve her segmentte pazar liderliğinin korunması konusundaki ortak kararlılık
  • Başarının destekleyici temellerinden biri olarak METRO GROUP'un uluslararası düzeyde yeniliğe odaklanması ve kararlılık göstermesidir.
cbi:///cms/10466
 

Tüm Dünyada yaklaşık 265,000 kişinin İstihdamıcbi:///cms/10467

Ticaret ve perakendecilikte başarılı olmak için uğraşan bütün şirketlerin vasıflı ve çalışkan elemanlara ihtiyacı vardır. İster Real'de kasa görevlisi olsun, ister yönetimde yer alan bir üniversite mezunu veya lojistik merkezinde bir işçi olsun, müşterilerin memnuniyeti büyük ölçüde, METRO GROUP'un yaklaşık 265,000 kişiden oluşan ve yarısı Almanya dışında görev alan çalışanlarının elindedir. METRO GROUP eğitime ve profesyonel gelişmeye büyük önem vermektedir. Hedef; yetenekli kişileri tespit etmek, onları geliştirmek ve terfi ettirmektir. Bu hedefe ulaşmak için METRO GROUP, planlı ve kapsamlı personel geliştirme ve terfi programları oluşturmuştur. Daha fazla bilgi için cbi:///cms/10468
 

Quick Finder